Skjøtsel og vedlikehold av:Hage/grøntanlegg  

 • Beplantning
 • Plenklipping
 • Gjødsling
 • Kalking
 • Beskjæring av busker og trær
 • Ugreaabekjempelse

Salg utførelse av: 

 • Belegningsstein
 • Kantstein
 • Forstøttningsmur
 • Ferdigplen
 • Lekeapparater

Vi utfører: 

 • Beleggningsarbeid
 • Trearbeid
 • Kantsteinsarbeid
 • Natursteinmuring
 • Plenarbeid
 • Skiferarbeid
 • Beplantning
 • Barklegging
 • Asfaltering
 • Gravearbeid
 • Såing/vegetasjonsetablering
 • Grunnarbeid
 • Massetransport
 • Terrengforming/planeringsarbeid

 Maskiner og utstyr: 

 • Beskjæringsutstyr
 • Gravemaskin
 • Liten hjullaster
 • Traktor m/utstyr
 • Vibroplater
 • Jordfreser
 • Steinklyper/vakumløfter
 • Lastebil